Pravidla

V průběhu celého závodu bude probíhat kontrola dodržování pravidel. Z nedodržování pravidel vyplývají penalizace.
Pamatuj, závodíš na vlastní nebezpečí. Buď si vědom svého zdravotního stavu.

Vysvětlivky:

* 1) Všech 36 úseků závodu je rozděleno do 3 rotací (1. kolo - úseky 1 - 12, 2. kolo úseky 13 - 24, 3. kolo úseky 25 - 36). V každé rotaci musí každý běžec uběhnout nejméně jeden úsek, je jedno který, pouze s podmínkou, že nesmí běžet dva po sobě následující úseky (tj. např. běžec úseku 12, nesmí běžet úsek 13).
* 2) Velkou předávkou se rozumí předávka, kde si předávají štafetu běžci ze dvou týmových aut.
* 3) Malou předávkou se rozumí předávka, kde probíhá pouze předání štafety mezi běžci z jednoho týmového auta.
* 4) Za cizí pomoc se nepovažuje doprovod běžce (na kole, skútru, ….), ten však nesmí jet/běžet před běžcem jako tempový vodič.

Důvody penalizace nebo diskvalifikace ze závodu:

Porušení pravidel mohou nahlásit i účastníci závodu, toto porušení je však nutno doložit prokazatelným způsobem (foto, video, …) neprodleně po jeho zjištění.
Posouzení závažnosti všech podnětů náleží organizátorovi závodu.
Při diskvalifikaci ze závodu nemá tým nárok na vrácení startovného.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu vyjadřuješ souhlas s jejich použitím. Další informace.